Åbningstider

Mandag: lukket

Tirsdag: Opdelt køn kl. 15.00-21.00

Onsdag: Opdelt køn kl. 15.00-20.00 saunagus 20.00-21.00

Torsdag: Kun åbent for Saunagus, blandet køn

kl. 18.00-20.00 og kl. 20.00-21.00

Fredag: Blandet køn kl. 16.00-20.00

Lørdag: Opdelt køn kl. 9.00-15.00

Søndag: Kun åbent for Saunagus, blandet køn kl. 12.00-13.00

<>

Om Sjællandsgade Bad

Hør om badets historie og få en fornemmelse af stemningen i den gamle badeanstalt.

Se film

Saunagus – tilmelding

Køb billet til saunagus online

Klik her

Frivillig

Sjællandsgade Bad bliver drevet af frivillige

Bliv frivillig

Kalender

Se hvad der ellers sker på Badet

Klik her

Referat fra generalforsamlingen marts 2016

Ordinær generalforsamling i Foreningen Sjællandsgades Bad, 7. marts 2015
Dagsorden jf. vedtægterne
1 – Valg af dirigent: Anders Jonassen
2 – Valg af referent: Morten Bruun
3 – Bestyrelsens beretning v. fmd. Mette Mikkelsen:
• Statistik. 2015 er det andet hele driftsår siden genåbningen i sommeren 2013. Og det samlede besøgstal er steget fra 8.555 i 2014 til 9.835 i 2015. Det er især den almindelige ’badedrift’ – brus, sauna, karbade – der har skabt denne fremgang. Her er besøgstallet steget fra 5.367 gæster i 2014 til 7.015 gæster i 2015. Hovedparten af gæsterne (ca. 4.100) er herrer, men indtægterne fra dameafdelingen er næsten lige så høje, da damerne i højere grad benytter køber tid i badekarrene. Antallet af gæster til saunagus er uforandret (1.926), mens der er sket et beskedent fald, når det gælder arrangementer som ’Fodbad og Fællessang’ og udlejningsaktiviteter. Der har i en periode været udvidet med en ugentlig dag for almindelige badegæster.
• Ansættelser: 1. oktober fratrådte Bettina Rønning posten som frivilligkoordinator og daglig leder. Hun blev afløst af Stine Gry Jonassen. Timetallet blev sat ned – til gengæld har badet hyret professionel rengøringshjælp (en gang ugentligt).
• Frivillige: Foreningen har cirka 70 frivillige.
• Medlemmer: Foreningen har 239 medlemmer (mod 76 i 2014).
• Hæder: Sjællandsgades Bads gusere vandt både guld og bronze ved DM i Gus. Badet blev nomineret af AOK som ’Årets Velvære’ (men vandt dog ikke).
• Nye tilbud: Vi har etableret Badets Byhave.
• Egne arrangementer og aktiviteter: Nævnt i vilkårlig rækkefølge har der i 2015 blandt andet været ”Fodbad og Fællessang”, croquis, Radio på Badet, støttefest, ”Mad, Bad og Godnathistorier” – for henholdsvis børn og voksne.
• Arrangementer og aktiviteter i samarbejde med andre: Gin & Gender (med Center for Ligestilling), månedligt sundhedstjek (med Sundhedsklinikken Metropol), Mix Copenhagen (Kulturnatten) og Queer Sauna. Gruppen Teatergrad har også været forbi, og der har været et par koncerter.
• Frivillig-arrangementer: Gus og Blues, julefrokost og hjertestarter kursus.
• Bygningen: Efter en meget omfattende vedligeholdelsesindsats de foregående år er der sket mindre på den front i 2015. Men der er bl.a. kommet nye lamper på begge afdelinger, og der er blevet fuget.
• Fremtiden: Den helt store opgave i 2016 bliver at forlænge kontrakten med Københavns Kommune. Bestyrelsen tror så meget på det, at den er i fuld gang med at udarbejde ”Visionsstrategi 2020”. Medlemmerne bliver inviteret til en strategiaften med mulighed for at komme med input. Bestyrelsen er optimistisk, men realistisk.
4– Regnskab v. kasserer Thomas Fredsø:
Et underskud på 137.000 kroner i 2014 er blevet vendt til et overskud på 14.023 kroner. Det skyldes ikke mindst en merindtægt på baddriften på cirka 72.000 kroner samt en mindre udgift på vedligehold på godt 100.000 kroner. Spørgsmålet om momsfritagelse er endnu uafklaret, men foreningen formoder fortsat, at vi er momspligtige, og det eventuelle beløb, vi skylder i moms, er sat til side.
5 – Valg:
Thomas Fredsø og David Dindorp blev genvalgt. Stine Gry Jonassen og Maria Dohn trådte ud af bestyrelsen og blev erstattet af Bettina Rønning og Lene Birke. Søren Vandborg blev valgt som suppleant.
Herefter består bestyrelsen af: Mette Mikkelsen (formand), David Samsøe, Vibeke ’Fibi’, Thomas F (kasserer), David D., Bettina og Lene med Søren som suppleant.
Intern frivillig revisor: genvalg til Anders Jonassen.
6 – eventuelt: ingenting

Author: Badeanstalt