Bestyrelsen

Foreningens bestyrelse bliver valgt af foreningens medlemmer hvert år, på den årlige general forsamling. I perioden marts 2017 – marts 2018 består bestyrelsen af følgende:

Bettina Rønning – Formand

Thomas Fredsø – Kassérer

Kasper Schulz

Rie Ljungmann

Lene Birke

Sofie Ryelund

Nikolaj Lykke Nielsen – Suppleant

Historie om Badet

Sjællandsgade Bad blev bygget i 1917 for at borgere på Nørrebro havde mulighed for at tage bad. Indtil da var det ikke normalt at tage bad mere en tre gange i livet, da man blev født, da man skulle giftes og når man var død og så lidt etagevask ind i mellem.

Efter brokvarterne blev bysaneret blev det mere og mere almindeligt at københavnerne fik deres eget badeværelse og dermed blev behovet for en badeanstalt formindsket. Der var dog stadig en gruppe mennesker som ikke havde økonomisk mulighed eller ønske om at få eget badeværelse og i dag er der 25.839 husstande i København uden bad, heraf er de 4962 husstande beliggende på Nørrebro Center Rådgivning og Udvikling, Københavns kommune. Som besøgstallene faldt udviklede Sjællandsgade Bad andre tilbud som kultur arrangementer og saunagus og besøgstallene steg igen.

Til trods for det stigende besøgstal og store protester fra kunder, medarbejdere og nærmiljøet besluttede Københavns Kommune alligevel at lukke Sjællandsgade Bad i november, 2010.

En gruppe af tidligere medarbejdere og kunder besluttede at stifte foreningen Sjællandsgade Bad, der skulle kæmpe for at genåbne Sjællandsgade Bad. Foreningen blev stiftet den 27. februar 2011, 3 måneder efter lukningen.

Som et led i strategien for at få Badet genåbnet blev der med hjælp for foreningen By og Land indsendt en ansøgning til Kulturarvsstyrelsen om at få bygningen fredet, således at bygningen ikke kunne bruges til andet end badeanstalt. I de to et halvt år som fredningssagen verserede brugte foreningens bestyrelse på at opbygge et stort netværk på Nørrebro, således at man kunne bevise over for kommunen at der var støtte til en badeanstalt på Nørrebro, i så fald at fredningssagen faldt ud til foreningens fordel. Da fredningen kom i hus den 7. maj 2012 var foreningen klar til at aflevere deres visionsstrategi til kultur og fritidsudvalget for at de kunne se hvilken støtte de havde i lokalområdet og hvilke planer den havde for stedet. I august 2012 besluttede kultur og fritidsudvalget at genåbne Sjællandsgade Bad for en 4-årig periode. Driften blev overdraget til foreningen Sjællandsgade Bad under ansvar for 2200kultur og kommunen betaler husleje, forbrug og gav en sum penge til at istandsætte den snart 100 år gamle bygning, så den kunne blive klar til åbne.

I november, 2012 blev foreningen Sjællandsgade Bad tildelt en prestigefuld pris fra foreningen Hovedstadens forskønnelse for deres sociale arbejde for godt politisk arbejde og at kæmpe ihærdigt for en sag de troede på. Samtidig fik foreningens frivillige konsulent Gunvor Auken tildelt en pris som ildsjæl.

1. januar overtog Foreningen Sjællandsgade Bad bygningen Sjællandsgade Bad 12a og et kæmpe arbejde med at istandsætte bygningen under fredningsbestemmelserne til at kunne imødegå de krav en fremtidens badeanstalt skal have.

Der er blevet lavet nye saunaer og brusekabiner og badekar fra 70’erne er blevet revet ned for at bygningen kan fremstå i sin oprindelige form og samtidig være tilrettet til de visioner som foreningen har haft om at indrette et hus med plads til flere kultur arrangementer og badekar.

Det er Foreningen Sjællandsgade Bads vision at blive en integreret del af bylivet, der har udviklet sig efter den oprindelige badeanstalt lukkede i 2010. Vi ønsker at Sjællandsgade Bad skal indgå i innovative bæredygtige samarbejder, der udvider den oprindelige funktion som Bad til at omfatte kulturelle, sociale, integrations- og sundhedsmæssige områder. Målet er at skabe et livligt hus som de oprindelige romerske badehuse, der var knudepunkter for det sundhedsmæssige, sociale og kulturelle liv.

Det er de frivillige, der sætter deres præg på de forskellige projekter og arrangementer der afholdes på Sjællandsgade Bad. Men med udgangspunkt i foreningens visionsstrategi arbejder< vi imod at følgende projekter kan arrangeres.

Kulturarrangementer

Der bliver en række kulturarrangementer målrettet diversiteten af brugere på Badet såsom: Månedlig syng-på-Badet dag for ældre evt. i samarbejde med Simeons Kirke eller folkesangere på Nørrebro og koncerter for den brede skare af brugere af badet der er til dansktop, klassisk, folk, jazz og elektronisk musik.

Derudover ønsker Sjællandsgade Bad at indgå i kultur arrangementer med de andre kulturhuse under 2200kultur, såsom 48 timer og med andre kultur arrangører i København som Københavns Jazz festival eller Distortion.

Derudover vil der i herreafdelingens indgangsareal blive etableret et multirum, der udover at fungere som afslapningsareal skal indrettes med projektor, højttalere og lydsystem. Her arrangeres filmopvisninger på lærred for eksempel med stumfilm fra omkring Badets oprindelse, Morten Korch aftener eller nyere kunstfilm. Den 1. søndag i måneden afholdes et arrangement med foredrag, litteratur- og digtoplæsninger eller debatter af kulturel, social, integrations- og sundhedsmæssig karakter for eksempel om den tyrkiske hamamkultur, gode spise- og måltidsvaner og lokalpolitiske emner.

For en oversigt over kommende arrangementer på Sjællandsgade Bad, se vores kalender

Desuden vil det være muligt at udleje bygningen eller dele af den til receptioner, fester, kunstudstillinger.

Integrationsmæssige aktiviteter

Et af Sjællandsgade Bads unikke kvaliteter er den mangfoldighed der er blandt badets brugere. Der kan laves forskellige aftenarrangementer med dansk badekultur, finsk badekultur, tyrkisk badekultur, persisk badekultur osv. Hvor forskellige nationaliteter fra Nørrebro introducerer hinanden til deres bade- og saunakulturer.

Sociale og sundhedsmæssige aktiviteter

Som et led i Københavns Kommunes sundhedsstrategi for at udjævne ulighed i sundhed, generelt og ikke mindst på Nørrebro, hvor uligheden er betydeligt større end i andre områder af København, tilbydes der bad til de befolkningsgrupper, der ikke har eget bad – eller er så svækkede at de ikke tør bruge det.

At et menneske kan opretholde en god personlig hygiejne er en forudsætning for at være i en god sundhedstilstand. På Sjællandsgade Bad vil der være mulighed for at tage et brusebad i værdige og private omgivelser, noget der ikke lader sig gøre andre steder i København. Der er også mulighed for hjemløse for at få bad. Desuden vil der være mulighed for at kombinere badning og brug af motionsredskaber samt andre sociale og sundhedsmæssige foranstaltninger i samvær med en bred skare af brugere, rådgivning af social og sundhedsmæssig karakter.

I sauna afdelingen kan der afholdes saunagus (aroma-terapibehandlinger i sauna). Dette udbydes flere steder i København, er meget populært og vil kunne finde sted flere dage om ugen i Badet samt ved særlige arrangementer og dermed være en indtægtskilde.

Desuden vil der i tilknytning til saunaen laves klubber for patientforeninger så som Gigtforeningen – hvis medlemmer har stor hjælp af sauna – samt Kræftens Bekæmpelse mm. Der kan samtidig gives tilbud om rådgivningssamtaler. Sjællandsgade Bad vil blive en af de få institutioner, hvor hverdagsaktiviteterne er kønsopdelt. Det kan føles trygt for beboerne på Kvindehjemmet, der støtter foreningen. Derudover kan der tilbydes saunagus til socialt udsatte grupper.

Badet vil også være det eneste sted i København hvor man kan tage et karbad til en rimelig pris.
Der oprettes motionsrum i badets kælder, hvor der stilles motionsredskaber til rådighed. Disse vil indgå i en sundhedsmæssig indsats for personer, der normalt ikke benytter sig at kommunale sundhedstilbud eller private fitnesscentre. Der er indgået en samarbejdsaftale med sundhedsklinikken på Metropol, hvor studerende fra jordemoder-, fysioterapeut-, ergoterapeut-, og ernærings- og sundhedsuddannelserne vil bistå med vejledning og rådgivning